Algemene voorwaarden

De reisvoorwaarden van Ocean Legends Tours, gevestigd te Amsterdam, zijn op alle offertes, aanbiedingen, reizen en producten van Ocean Legends Tours van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien Ocean Legends Tours zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Download algemene voorwaarden